Świadczymy usługi w zakresie:

 • » mapy do celów projektowych
 • » mapy do celów prawnych (mapy prawne)
 • » podział nieruchomości
 • » wznowienie granic nieruchomości
 • » wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych oraz urządzeń podziemnych
 • » geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych wraz z przyłączami
 • » pomiary wysokościowe (niwelacja precyzyjna)
 • » pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • » kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • » obliczanie / pomiar powierzchni użytkowej
 • » niestandardowe pomiary geodezyjne


Posiadamy duże doświadczenie w realizacji projektów budowlanych – wykonujemy wszystkie tyczenia w tym: tyczenie pod zdjęcie humusu, tyczenie osi konstrukcyjnych (tyczenie na ławicach, tyczenie płyty fundamentowej, tyczenie ław fundamentowych), założenie reperów roboczych oraz naniesienie poziomu "zero". Wykonujemy również mapy do celów sądowych czyli wszelkiego typu dokumentacje i opracowania, które wykonuje geodeta z uprawnieniami zawodowymi na potrzeby orzeczeń sądowych.

665 217 587

inż. Kamil Kaszuba

724 540 575

mgr Wojciech Kujawski

geodezja@geofort.pl